Khánh DEP TRAI

Một con BUG thật chill đưa ta(IT-er) về với bản chất

Tester keep it real, Developer fix theo kiểu đơn giản nhất

...